I.CEL IMPREZY 

Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest przeprowadzany w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej  wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują Akademicki Związek Sportowy i sport na uczelniach wyższych. Impreza finałowa organizowana jest dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). 

II.ORGANIZATOR 

Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (ul. Filaretów 44; 20-609 Lublin, tel. 510-656-299; e-mail: organizacja@azs.lublin.pl)

III.TERMINY 

1. XIV Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku odbędzie się w Lublinie w dniach 1-3.12.2023 r. w oparciu o uczelniane oraz miejskie obiekty sportowe. 

2. Zakwaterowanie ekip: Arche Hotel Lublin, Hotels Lublin, Kompleks restauracyjno-noclegowy Rubikon, Hotel Campanile, Hampton by Hilton Lublin, Lubhotel Lublin. 

IV.PROGRAM IMPREZY 

1. Zawody odbędą się w dniach 1-3.12.2023 r. według harmonogramu poszczególnych dyscyplin, opublikowanych na stronie http://igrzyska.azs.pl oraz przesłanych do środowisk AZS, po zebraniu zgłoszeń i losowaniu. 

2. XIV Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku rozgrywany zostanie w następujących dyscyplinach sportowych: 

– koszykówka kobiet i mężczyzn 

– piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 

– futsal mężczyzn 

– biegi przełajowe kobiet i mężczyzn 

– pływanie kobiet i mężczyzn 

– tenis stołowy kobiet i mężczyzn 

3. Dekoracje zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych obywać się będą po zakończeniu poszczególnych dyscyplin w miejscach ich rozgrywania. Dekoracje w klasyfikacjach drużynowych wszystkich dyscyplin oraz generalna środowisk odbędzie się podczas ceremonii zakończenia Igrzysk w hali sportowo-widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

V.ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku uczestniczyć mogą jedynie studenci pierwszego roku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia.

2. W dyscyplinach drużynowych każde środowisko może zgłosić jeden zespół do każdego sportu. Drużyna musi składać się ze studentów tej samej uczelni.

3. W dyscyplinach indywidualnych dane środowisko może zgłosić liczbę zawodniczek i zawodników określoną w części technicznej regulaminu danej dyscypliny.

4. Jeżeli osoby/drużyny, które zakwalifikowały się do finałów nie mogą w nich uczestniczyć, prawo startu przechodzi na kolejną osobę/drużynę z danych eliminacji środowiskowych.

5. Dokumenty niezbędne do weryfikacji uczestników Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku to:

zgłoszenie ostateczne wg przyjętego wzoru, 

ważna legitymacja AZS, 

dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni lub certyfikat przynależności akademickiej). 

6. Reprezentacja środowiska na OFISPR w ramach dofinansowania Zarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 90 osób (maksymalnie 80 zawodników + trenerzy, kierownik reprezentacji środowiska). Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe pokrywają 100% kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.

VI.SYSTEM ROZGRYWEK I MIEJSCE ZAWODÓW  

KOSZYKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku  zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski. 

2. Skład drużyny – max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca 

3. System rozgrywek: 

a) w przypadku zgłoszenia więcej, niż pięciu drużyn – faza grupowa oraz pucharowa: 

 • Losowania do grup przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych, 
 • Faza grupowa – rozegrana zostanie w dwóch grupach systemem ,,każdy z każdym’’,  
 • Faza pucharowa – dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce, 

b) W przypadku zgłoszenia mniej, niż sześciu drużyn – system ,,każdy z każdym’’. 

4. Czas gry: 

Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 x 10 min., a w przypadku remisu następuje dogrywka 1 x 2 min. Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara) za wyjątkiem: 

 • rzutów wolnych, 
 • przerwy na żądanie, 
 • dwóch ostatnich minut, 
 • dogrywki . 

Przerwa między połowami trwa 2 min. Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu. 

5. Faule: 

Zawodnik/zawodniczka podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostaje ukarany dwoma faulami niesportowymi lub dwoma faulami technicznymi lub jednym faulem technicznym i jednym faulem niesportowym. 

Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkują rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny. 

6. Punktacja: 

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.  

Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje(-ą) wynik(-i) meczu(-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:  

 •  Decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami. 
 • Decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami. 
 • Decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych we wszystkich meczach w danej grupie. 
 • Decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

SIATKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.  

2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.  

3. System rozgrywek: 

a) w przypadku zgłoszenia więcej, niż pięciu drużyn – faza grupowa oraz pucharowa: 

 • losowania do grup przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych, 
 • faza grupowa – rozegrana zostanie w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”, 
 • faza pucharowa – dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce, 

 b) w przypadku zgłoszenia mniej, niż sześciu drużyn – system „każdy z każdym”. 

4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 15 pkt. bez zachowania dwupunktowej przewagi. 

5. Punktacja. 

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. O zajętym miejscu decyduje w kolejności: 

 • większa liczba zdobytych punktów, 
 • lepszy stosunek setów, 
 • lepszy stosunek małych punktów, 
 • wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 

FUTSAL MĘŻCZYZN 

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszony może być maksymalnie jeden zespół. 

2. Skład drużyny − max. 10 zawodników + jedna osoba towarzysząca. 

3. System rozgrywek: 

a) w przypadku zgłoszenia więcej, niż pięciu drużyn – faza grupowa oraz pucharowa: 

 • losowania do grup przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych, 
 • faza grupowa – rozegrana zostanie w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”, 
 • faza pucharowa – dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

b) w przypadku zgłoszenia mniej, niż sześciu drużyn – system „każdy z każdym”. 

4. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych. 

5. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 10 min. efektywnego czasu gry, przerwa trwa 3 minuty. W przypadku remisu w fazie pucharowej następuje seria rzutów karnych (po 3). 

6. W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili. 

7. Punktacja. 

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. O zajętym miejscu decyduje: 

a) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu kolejno decyduje:  

 • liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego spotkania),  
 • korzystniejsza różnica bramek z rozegranych wszystkich spotkań,  
 • przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek,  
 • w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach powyższych okazały się niewystarczające, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.   

 b) W przypadku uzyskania w turnieju eliminacyjnym lub finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują:  

 • liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
 • korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,  
 • większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,  
 • większa różnica bramek zdobytych w turnieju,  
 • większa liczba strzelonych bramek w turnieju,  
 • w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach powyższych okazały się niewystarczające, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

8. Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju. 

9. Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym dla przeciwnika. 

10. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele oraz obuwiu halowym. 

 

BIEGI PRZEŁAJOWE KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów  Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 4 zawodniczki i 4 zawodników + jedna osoba towarzysząca.  

2. Zawody przeprowadzone zostaną na następujących dystansach:  

 • kobiety − ok. 2 000 m,  
 • mężczyźni − ok. 3 000 m.  

 

PŁYWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 16 zawodników (w tym maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników do każdego rozgrywanego dystansu oraz jedna sztafeta żeńska i jedna sztafeta męska) + jedna osoba towarzysząca. 

2. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. 

3. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach: 

 • 50 m stylem dowolnym, 
 • 50 m stylem klasycznym, 
 • 50 m stylem grzbietowym, 
 • 50 m stylem motylkowym, 
 • 4 x 50 m stylem dowolnym.

4. O zajętych miejscach decydują uzyskane czasy. 

 

TENIS STOŁOWY KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 3 zawodniczki i 3 zawodników + jedna osoba towarzysząca. 

2. System rozgrywek – grupowo-pucharowy. 

3. Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po zakończonej weryfikacji zawodników w dniu 01.12.2023 r. (piątek). 

 

VII.PUNKTACJA I NAGRODY 

1. Prowadzone są następujące klasyfikacje:

a) indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach indywidualnych,

b) drużynowa – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach drużynowych oraz z punktów zdobytych przez najlepszych zawodników w dyscyplinach indywidualnych przy uwzględnieniu:  

biegi przełajowej  – 2 najlepsze wyniki kobiet i 2 najlepsze wyniki mężczyzn z reprezentacji środowiska, 

pływanie – 2 najlepsze wyniki kobiet i 2 najlepsze wyniki mężczyzn w każdej konkurencji  oraz wynik sztafety liczony podwójnie, 

tenis stołowy – 2 najlepsze wyniki kobiet i 2 najlepsze wyniki mężczyzn z reprezentacji środowiska. 

2. Klasyfikacje i zasady punktowania podczas zawodów finałowych:

Klasyfikacja drużynowa w dyscyplinach indywidualnych – 1 miejsce (n+1 pkt.), 2 miejsce (n-1 pkt.), 3 miejsce (n-2 pkt.) itd. gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w danej dyscyplinie/konkurencji, 

Klasyfikacja w dyscyplinach drużynowych – 1 miejsce (n+1 pkt.), 2 miejsce (n-1 pkt.), 3 miejsce (n2 pkt.) itd., gdzie „n” oznacza liczbę drużyn startujących w danej dyscyplinie, 

Klasyfikacja środowisk – oparta jest na klasyfikacjach drużynowych wszystkich dyscyplin, przy uwzględnieniu zasady punktowania: 1 miejsce (n+1 pkt.), 2 miejsce (n-1 pkt.), 3 miejsce (n2 pkt.) itd., gdzie „n” oznacza liczbę środowisk startujących w finale. W przypadku braku startu w dyscyplinie środowisko otrzymuje 0 punktów. W przypadku miejsc ex aequo punktacja dla obydwu drużyn jest równa: 1 miejsce (n+1 pkt.), 2 miejsce (n-1 pkt.), 3 miejsce (n-2 pkt.) itd. 

3. W przypadku, gdy dwa lub więcej środowisk zdobędzie taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach drużynowych, następnie drugich, trzecich itd.

4. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują:

w klasyfikacjach indywidualnych i drużynowych medale i dyplomy, 

w klasyfikacji środowisk puchary i dyplomy, 

inne nagrody przewidziane przez organizatora. 

VIII.UWAGI KOŃCOWE 

1. Zawody przeprowadzone są z niniejszym Regulaminem i regulaminami technicznymi poszczególnych dyscyplin. 

2. Weryfikacji uczestników dokonuje Komisja Weryfikacyjna złożona z Weryfikatora i Organizatora zawodów. 

3. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu można składać protesty do Komisji Odwoławczej ZG AZS AZS w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do biura). Ustala się opłatę protestową w wysokości 500,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania protestu. W przypadku oddalenia ww. protestu kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata na fundusz statutowy AZS. Protest nie może dotyczyć części sportowej, tj. decyzji sędziowskich.  

4. W przypadku stwierdzenia startu nieuprawnionego zawodnika lub zawodniczki w dyscyplinie indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna. 

5. Sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga Komisja złożona z Organizatora i Weryfikatora. Komisja może zasięgnąć opinii Komisji Sędziowskiej. 

6. Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe oraz osoby, które zostały zgłoszone, a nie wystartowały w zawodach pokrywają 100% kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy. 

7. Komunikat końcowy zawodów powinien zostać opublikowany najpóźniej następnego dnia po zakończeniu zmagań sportowych oraz przesłany w wersji edytowalnej na adres e-mail Radu UKF AZS: ukf@azs.pl

8. Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone. Zakaz dotyczy wszystkich uczestników OFISPR (zawodnicy i zawodniczki, trenerzy, kierownicy ekip, organizatorzy, sędziowie i inni) w czasie zawodów, weryfikacji i odprawy technicznej. 

9. Uczestnik OFISPR, u którego zostanie wykryte stosowanie dopingu, bycie pod wpływem alkoholu (stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), narkotyków lub innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone, zostaje uznany za nieuprawnionego do startu. W stosunku do tego zawodnika mogą zostać zastosowane następujące kary: 

 • mecze (starty w rozgrywkach) zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika (lub indywidualny walkower/anulowanie), 
 • wykluczenie z rozgrywek, 
 • podanie do ogólnej wiadomości faktu naruszenia regulaminu OFISPR, 
 • obciążenie kosztami ww. badań. 

Partnerzy i Sponsorzy