Regulamin

Regulamin

I. CEL IMPREZY

Igrzyska Studentów Pierwszego Roku są przeprowadzane w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują Akademicki Związek Sportowy i sport na uczelniach. Impreza organizowana jest dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław).

II. ORGANIZATOR

Organizatorem XIII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Akademicki Związek Sportowy Katowice (ul. Dworcowa 15, 40-012 Katowice, tel. 32 25 38 946 / 601 868 008, mail: [email protected]).

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. XIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku odbędzie się w Katowicach w dniach 2-4.12.2022 r. w oparciu o uczelniane i miejskie obiekty sportowe.

2. Zakwaterowanie ekip: Park Hotel Diament, Quality Hotel Silesian.

IV. PROGRAM IMPREZY

1. Zawody odbędą się w dniach 3-4.12.2022 r. według harmonogramów poszczególnych dyscyplin, opublikowanych na stronie igrzyska.azs.pl oraz przesłanych do środowisk AZS, po zebraniu zgłoszeń i losowaniu.

2. XIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku rozgrywany zostanie w następujących dyscyplinach sportowych:

− koszykówka kobiet i mężczyzn
− piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
− futsal mężczyzn
− biegi przełajowe kobiet i mężczyzn
− ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn
− pływanie kobiet i mężczyzn
− tenis stołowy kobiet i mężczyzn

3. Dekoracje zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych odbywać się będę po zakończeniu poszczególnych dyscyplin w miejscach ich rozgrywania. Dekoracje w klasyfikacjach drużynowych wszystkich dyscyplin oraz generalna środowisk odbędzie się podczas ceremonii zakończenia Igrzysk w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego Katowice.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W XIII Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku mogą uczestniczyć jedynie studenci pierwszego roku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia, wyłonieni w eliminacjach środowiskowych.

2. W dyscyplinach drużynowych dane środowisko może zgłosić jeden zespół do każdej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu. Drużyna musi składać się ze studentów tej samej uczelni.

3. W dyscyplinach indywidualnych dane środowisko może zgłosić liczbę zawodniczek i zawodników określoną w części technicznej regulaminu danej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu.

4. Jeżeli osoby/drużyny, które zakwalifikowały się do finałów nie mogą w nich uczestniczyć, prawo startu przechodzi na kolejną osobę/drużynę z danych eliminacji środowiskowych.

5. Dokumenty niezbędne do weryfikacji uczestników XIII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku to:

− zgłoszenie ostateczne wg załączonego wzoru,
− ważna legitymacja AZS,
− dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, legitymacja studencka, za świadczenie z uczelni lub certyfikat przynależności akademickiej).

6. Reprezentacja środowiska na XIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w ramach dofinansowania Zarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 82 osoby (maksymalnie 78 zawodników + trenerzy, kierownik reprezentacji środowiska). Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe pokrywają 100% kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK I MIEJSCE ZAWODÓW KOSZYKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:

− w przypadku zgłoszenia więcej, niż pięciu drużyn – faza grupowa oraz pucharowa:

• losowania do grup przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
• faza grupowa – rozegrana zostanie w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”,
• faza pucharowa – dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

− w przypadku zgłoszenia mniej, niż sześciu drużyn – system „każdy z każdym”.

4. Czas gry:
Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 x 10 min., a w przypadku remisu następuje dogrywka 1 x 2 min. Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara) za wyjątkiem:

− rzutów wolnych,
− przerwy na żądanie,
− dwóch ostatnich minut,
− dogrywki .

Przerwa między połowami trwa 2 min. Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu.

5. Faule:

Zawodnik, który popełnił cztery faule, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę. Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkują rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny.

6. Punktacja.

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. O zajętym miejscu w tabeli decydują kolejno:

− większa liczba zdobytych punktów,
− wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
− w przypadku kiedy więcej, niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

PIŁKA SIATKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.
2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.
3. System rozgrywek:

− w przypadku zgłoszenia więcej, niż pięciu drużyn – faza grupowa oraz pucharowa:

• losowania do grup przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
• faza grupowa – rozegrana zostanie w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”,
• faza pucharowa – dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

− w przypadku zgłoszenia mniej, niż sześciu drużyn – system „każdy z każdym”.

4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 15 pkt. bez zachowania dwupunktowej przewagi.

5. Punktacja.

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:

− większa liczba zdobytych punktów,
− lepszy stosunek setów,
− lepszy stosunek małych punktów,
− wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

FUTSAL MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszony może być maksymalnie jeden zespół.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:

− w przypadku zgłoszenia więcej, niż pięciu drużyn – faza grupowa oraz pucharowa:

• losowania do grup przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
• faza grupowa – rozegrana zostanie w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”,
• faza pucharowa – dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,

− w przypadku zgłoszenia mniej, niż sześciu drużyn – system „każdy z każdym”.

4. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych.

5. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 10 min. efektywnego czasu gry, przerwa trwa 3 minuty. W przypadku remisu w fazie pucharowej następuje seria rzutów karnych (po 3).

6. W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili.

7. Punktacja.

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:

− większa liczba zdobytych punktów,
− wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
− większa liczba zdobytych bramek,
− bilans bramek ze wszystkich spotkań,
− rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

8. Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju.

9. Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym dla przeciwnika.

10. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele oraz obuwiu halowym.

BIEGI PRZEŁAJOWE KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

2. Zawody przeprowadzone zostaną na następujących dystansach:

− kobiety − ok. 2 000 m,
− mężczyźni − ok. 3 000 m.

PŁYWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 12 zawodników (w tym maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników do każdego rozgrywanego dystansu oraz jedna sztafeta żeńska i jedna sztafeta męska) + jedna osoba towarzysząca.

2. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

3. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:

– 50 m stylem dowolnym,
– 50 m stylem klasycznym,
– 50 m stylem grzbietowym,
– 50 m stylem motylkowym,
– 4 x 50 m stylem dowolnym.

4. O zajętych miejscach decydują uzyskane czasy.

ERGOMETR WIOŚLARSKI KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników w każdej kategorii wagowej + jedna osoba towarzysząca.

2. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m w kategoriach:

− KA – kobiety,
− KL – kobiety (do 61,5 kg),
− MA – mężczyźni,
− ML – mężczyźni (do 75 kg).

3. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.

4. O zajętych miejscach decydują uzyskane czasy.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje dogrywka na dystansie 500 metrów (za zgodą obu zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych, w pozostałych przypadkach zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.

6. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na dystansie 1000 m.

7. Oficjalne ważenie zawodników odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

TENIS STOŁOWY KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

2. System rozgrywek – grupowo-pucharowy.

3. Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

VII. PUNKTACJA I NAGRODY

1. Podczas XII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku prowadzone będą następujące klasyfikacje:

− Indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach indywidualnych,
− Drużynowa – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach drużynowych oraz z punktów zdobytych przez najlepszych zawodników w dyscyplinach indywidualnych przy uwzględnieniu:

• biegi przełajowe K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska,
• biegi przełajowe M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska,
• pływanie K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska w każdej konkurencji + wynik sztafety liczony podwójnie,
• pływanie M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska w każdej konkurencji + wynik sztafety liczony podwójnie,
• ergometr wioślarski K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska w każdej konkurencji,
• ergometr wioślarski M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska w każdej konkurencji,
• tenis stołowy K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska,
• tenis stołowy M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska.

2. Klasyfikacje i zasady punktowania:

− Klasyfikacja drużynowa w dyscyplinach indywidualnych – I miejsce – „n+1” pkt., II miejsce – „n–1” pkt., III miejsce – „n–2” pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w danej dyscyplinie / konkurencji.

− Klasyfikacja w dyscyplinach drużynowych – I miejsce – „n+1” pkt., II miejsce – „n–1” pkt., III miejsce – „n–2” pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę drużyn startujących w danej dyscyplinie.

− Klasyfikacja Środowisk – oparta jest na klasyfikacjach drużynowych wszystkich dyscyplin, przy uwzględnieniu zasady punktowania: I miejsce – „n+1” pkt., II miejsce – „n–1” pkt., III miejsce – „n–2” pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę środowisk startujących w Finale. W przypadku braku startu w dyscyplinie środowisko otrzymuje 0 pkt.

3. W przypadku, gdy dwa lub więcej środowiska zdobędą taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach drużynowych, następnie drugich, trzecich, itd.

4. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują:

− w klasyfikacjach indywidualnych i drużynowych: medale, dyplomy,
− w klasyfikacji środowisk: puchary i dyplomy,
− wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim nieuregulowanych w oparciu o przepisy odpowiednich Związków Sportowych.

2. Sposób zgłoszenia do zawodów zostanie określony w komunikacie organizacyjnym.

3. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywa częściowe koszty pobytu uczestników rozgrywek oraz koszty organizacji zawodów i imprez towarzyszących.

4. Uczestnicy (jednostki delegujące) Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywają koszty przejazdu.

5. Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe oraz osoby, które zostały zgłoszone, a nie wystartowały w zawodach pokrywają 100% kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.

6. W przypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu, można składać protesty do biura Zarządu Głównego AZS w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do biura). Ustala się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana, jako wpłata na fundusz statutowy AZS.

7. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zawodniczki /zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna.

8. Sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. Protesty rozstrzyga Komisja Odwoławcza Rady UKF Zarządu Głównego AZS, a odwołania od jej decyzji rozpatruje Zarząd Główny AZS.

9. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie igrzyska.azs.pl w ciągu 1 dnia od zakończenia imprezy.

Partnerzy i Sponsorzy