Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorem XIII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Akademicki Związek Sportowy Katowice.

2. XIII OFISPR odbędzie się w Katowicach w dniach 2-4.12.2022 r., w oparciu o uczelniane i miejskie obiekty sportowe.

3. Reprezentacja środowiska na XIII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w ramach dofinansowania Zarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 82 osoby (maksymalnie 78 zawodników + trenerzy, kierownik reprezentacji środowiska).

4. Uczestnicy XIII OFISPR zostaną zakwaterowani w katowickich hotelach: Park Hotel Diament oraz Quality Hotel Silesian. O miejscu zakwaterowania decyduje organizator.

5. W ramach pobytu uczestnicy XIII OFISPR mają zagwarantowane noclegi w pokojach 2- i 3-osobowych od piątku do niedzieli (2-4.12.2022 r.) oraz całodzienne wyżywienie od kolacji w piątek 2.12.2022 r. do obiadu w niedzielę 4.12.2022 r. Nie ma możliwości zakwaterowania w pokojach 1-osobowych.

6. Uczestnicy / jednostki delegujące na XIII OFISPR ponoszą koszty transportu swoich reprezentantów.

7. Zgłoszenia wstępne (ilościowe) Reprezentacji Środowisk AZS należy przesyłać na obowiązującym druku (dostępnym m.in. na stronie igrzyska.azs.pl) do dnia 21.11.2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59 na adres mailowy [email protected].

8. Zgłoszenia ostateczne Reprezentacji Środowisk AZS w poszczególnych dyscyplinach należy przesyłać na obowiązującym druku (dostępnym m.in. na stronie igrzyska.azs.pl) do dnia 28.11.2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59 na adres mailowy [email protected] oraz oryginał (opieczętowany i podpisany) przedstawić podczas weryfikacji.

9. Biuro zawodów (wydawanie gadżetów), weryfikacja oraz odprawa techniczna odbędą się w Quality Hotel Silesian w dn. 2.12.2022 r.:

biuro zawodów – w godz. 17:00-21:00

weryfikacja – w godz. 17:00-20:00

odprawa techniczna – w godz. 20:00-21:00.

W weryfikacji i odprawie technicznej uczestniczą Kierownicy Reprezentacji (1 osoba z każdego środowiska).

10. W przypadku udziału w XIII OFISPR mniejszej liczby osób, niż w zgłoszeniu wstępnym, jednostka delegująca pokrywa 100% kosztów niewykorzystanych miejsc wg stawki 400 PLN/ osoba.

11. Osobami kontaktowymi we wszelkich sprawach związanych z XIII OFISPR są pracownicy biura AZS Katowice:

– Katarzyna Szemes-Rozmus ([email protected], 605 060 992)

– Mateusz Bula ([email protected], 791 013 132).

Partnerzy i Sponsorzy