1. Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego. 

2. XIV OFISPR odbędzie się w Lublinie w dniach 1-3.12.2023 r., w oparciu o uczelniane i miejskie obiekty sportowe.  

3. Reprezentacja środowiska na XIV Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w ramach dofinansowania Zarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 90 osoby (maksymalnie 80 zawodników + trenerzy, kierownik reprezentacji środowiska). 

4. Uczestnicy XIV OFISPR zostaną zakwaterowani w katowickich hotelach: Arche Hotel Lublin, Hotels Lublin, Kompleks restauracyjno-noclegowy Rubikon, Hotel Campanile, Hampton by Hilton Lublin, Lubhotel Lublin. O miejscu zakwaterowania decyduje organizator. 

5. W ramach pobytu uczestnicy XIV OFISPR mają zagwarantowane noclegi w pokojach 2- i 3-osobowych od piątku do niedzieli (1-3.12.2023 r.) oraz całodzienne wyżywienie od kolacji w piątek 1.12.2023 r. do obiadu w niedzielę 3.12.2023 r. Nie ma możliwości zakwaterowania w pokojach 1-osobowych. 

6. Uczestnicy / jednostki delegujące na XIV OFISPR ponoszą koszty transportu swoich reprezentantów.  

7. Zgłoszenia wstępne (ilościowe) Reprezentacji Środowisk AZS należy przesyłać na obowiązującym druku (dostępnym m.in. na stronie http://www.igrzyska.azs.pl) do dnia 15.11.2023 r. (środa) do godz. 23:59 na adres mailowy olga.bociankiewicz@azs.pl.  

8. Zgłoszenia ostateczne Reprezentacji Środowisk AZS w poszczególnych dyscyplinach należy przesyłać na obowiązującym druku (dostępnym m.in. na stronie http://www.igrzyska.azs.pl) do dnia 26.11.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59 na adres mailowy olga.bociankiewicz@azs.pl oraz oryginał (opieczętowany i podpisany) przedstawić podczas weryfikacji.  

9. Biuro zawodów (wydawanie gadżetów), weryfikacja oraz odprawa techniczna odbędą się na Hali sportowo-widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (ul. Chodźki 15)

 • biuro zawodów – 16:00-21:00
 • weryfikacja:
  a) 16:00 -17:00 – Warszawa, Łódź, Lublin
  b) 17:00 – 18:00 – Poznań, Katowice
  c) 18:00 – 19:00 – Kraków, Wrocław
  d) 19:00 – 20:00 – Gdańsk
 • odprawa techniczna – 20:30

W weryfikacji i odprawie technicznej uczestniczą Kierownicy Reprezentacji (1 osoba z każdego środowiska). 

10. W przypadku udziału w XIV OFISPR mniejszej liczby osób, niż w zgłoszeniu wstępnym, jednostka delegująca pokrywa 100% kosztów niewykorzystanych miejsc wg stawki 400 PLN/ osoba.  

11. Osobami kontaktowymi we wszelkich sprawach związanych z XIV OFISPR są pracownicy biura OŚ AZS Woj. Lubelskiego (ul. Filaretów 44; 20-609 Lublin, tel. 510-656-299; e-mail: organizacja@azs.lublin.pl).

Partnerzy i Sponsorzy