Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU IGRZYSK
STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU WILKASY, 4-6.12.2020

 

I. CEL IMPREZY

Igrzyska Studentów Pierwszego Roku są przeprowadzane w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują Akademicki Związek Sportowy i sport na uczelniach. Impreza organizowana jest dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław).

II. ORGANIZATOR

Organizatorem XI Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach (ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko, tel.: 87 428 0 700, email: [email protected]).

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. XI Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku odbędzie się w Wilkasach w dniach 4-6.12.2020 r. w oparciu o obiekty sportowe ośrodka oraz znajdujące się w Wilkasach i Giżycku.

2. Zakwaterowanie ekip: AZS COSA Ośrodek w Wilkasach, Resort Niegocin, Hotel Tajty, Hotel Wodnik.

3. Weryfikacja oraz odprawa techniczna odbędą się w ośrodku AZS COSA Ośrodek w Wilkasach ul. Niegocińska 5 w piątek 4.12.2020 r.

IV. PROGRAM IMPREZY

1. Zawody odbędą się w dniach 5-6.12.2020 r. według harmonogramu opublikowanego w komunikacie organizacyjnym, który zostanie przesłany do uczestników po zebraniu zgłoszeń i losowaniu.

2. XI Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku rozgrywany zostanie w następujących dyscyplinach sportowych:

 • koszykówka kobiet i mężczyzn
 • piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
 • futsal mężczyzn
 • biegi przełajowe kobiet i mężczyzn
 • ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn
 • pływanie kobiet i mężczyzn
 • tenis stołowy kobiet i mężczyzn

3. Dekoracje zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych odbywać się będę po zakończeniu poszczególnych dyscyplin w miejscach ich rozgrywania, dekoracja w klasyfikacji drużynowej oraz środowisk podczas ceremonii zakończenia Igrzysk.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W XI Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku mogą uczestniczyć jedynie studenci pierwszego roku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia, wyłonieni w eliminacjach środowiskowych.

2. W grach zespołowych dane Środowisko może zgłosić jeden zespół do każdej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu. Drużyna musi składać się ze studentów tej samej uczelni.

3. W konkurencjach indywidualnych uczelnia może zgłosić liczbę zawodniczek i zawodników określoną w części technicznej regulaminu danej dyscypliny z zastrzeżeniem pkt. V.6 niniejszego regulaminu.

4. Jeżeli osoby/drużyny, które zakwalifikowały się do finałów nie mogą w nich uczestniczyć, prawo startu przechodzi na kolejną osobę/drużynę z danych eliminacji środowiskowych.

5. Dokumenty niezbędne do weryfikacji uczestników XI Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku to:

 • zgłoszenie ostateczne wg załączonego wzoru,
 • ważna legitymacja AZS,
 • dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni lub certyfikat przynależności akademickiej).

6. Reprezentacja Środowiska na XI Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w ramach dofinansowania Zarządu Głównego AZS może liczyć maksymalnie 92 osoby (maksymalnie 82 zawodników + trenerzy, kierownik reprezentacji Środowiska). Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.

7. Warunkiem udziału w zawodach w trakcie trwania stanu epidemii jest złożenie u organizatora oświadczenia według wzoru dostępnego na stronie www.igrzyska.azs.pl. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu (zawodnicy, trenerzy, kierownicy, kierowcy, itd.).

VI. SYSTEM ROZGRYWEK I MIEJSCE ZAWODÓW

KOSZYKÓWKA

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:

 • eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,
 • losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
 • w przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.

4. Czas gry: Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 x 10 min., a w przypadku remisu następuje dogrywka 1 x 2 min. Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara) za wyjątkiem:

 • rzutów wolnych
 • przerwy na żądanie
 • dwóch ostatnich minut
 • dogrywki

4. Przerwa między połowami trwa 2 min. Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu.

5. Faule. Zawodnik, który popełnił cztery faule, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę. Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkują rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny.

6. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.

7. O zajętym miejscu w tabeli decydują kolejno:

 • większa liczba zdobytych punktów,
 • wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • w przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

PIŁKA SIATKOWA

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół żeński i jeden zespół męski.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym zawodniczki / zawodnicy rezerwowi) + jedna osoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:

 • eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,
 • losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
 • w przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.


4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy do 15 pkt. z zachowaniem dwupunktowej przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set do 15 pkt. bez zachowania dwupunktowej przewagi.

5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt.

6. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:

 • większa liczba zdobytych punktów,
 • lepszy stosunek setów (liczba uzyskana po podzieleniu setów zdobytych przez sety stracone),
 • lepszy stosunek małych punktów (liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone),
 • wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

FUTSAL MĘŻCZYZN

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie jeden zespół.

2. Skład drużyny − max. 10 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

3. System rozgrywek:

 • eliminacje rozegrane zostaną w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”; dwie pierwsze drużyny z każdej grupy rozgrywają półfinały (A1–B2 i B1–A2), a następnie mecze o I i III miejsce; zespoły, które w grupach zajmą trzecie lokaty, grają jeden mecz o V miejsce; zespoły, które zajęły czwarte miejsca, grają jeden mecz o VII miejsce,
 • losowania do grup eliminacyjnych przeprowadzone zostanie w biurze organizatora po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
 • w przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż sześciu drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.

4. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych.

5. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 10 min. (efektywnego czasu gry). W przypadku remisu w fazie pucharowej następuje seria rzutów karnych (po 3).

6. W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili.

7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.

8. O zajętym miejscu w tabeli decyduje w kolejności:

 • większa liczba zdobytych punktów,
 • wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa liczba zdobytych bramek,
 • bilans bramek ze wszystkich spotkań,
 • rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

9. Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju.

10. Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym dla przeciwnika.

11. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele.

BIEGI PRZEŁAJOWE

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

2. Zawody przeprowadzone zostaną na następujących dystansach:

 • kobiety − ok. 1 500 m
 • mężczyźni − ok. 2 500 m

PŁYWANIE

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 16 zawodników (w tym maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników do każdego rozgrywanego dystansu oraz jedna sztafeta żeńska i jedna sztafeta męska) + jedna osoba towarzysząca.

2. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

3. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:

 • 50 m stylem dowolnym
 • 50 m stylem klasycznym,
 • 50 m stylem grzbietowym,
 • 50 m stylem motylkowym,
 • 4 × 50 m stylem dowolnym.

4. O zajętym miejscu decyduje najlepszy czas. 

ERGOMETR WIOŚLARSKI

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników w każdej wadze + jedna osoba towarzysząca.

2. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m w kategoriach:

 • KA – kobiety,
 • KL – kobiety (do 61,5 kg),
 • MA – mężczyźni,
 • ML – mężczyźni (do 75 kg).

3. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje dogrywka na dystansie 500 metrów (za zgodą obu zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych, w pozostałych przypadkach zawodnicy zajmują miejsca ex aequo.

6. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na dystansie 1000 m.

7. Oficjalne ważenie zawodników odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

TENIS STOŁOWY

1. Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zgłoszonych może być maksymalnie 2 zawodniczki i 2 zawodników + jedna osoba towarzysząca.

2. System rozgrywek – grupowo-pucharowy.

3. Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

VII. PUNKTACJA I NAGRODY

1. Podczas XI Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku prowadzone będą następujące klasyfikacje:

- Indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach indywidualnych,

- Drużynowa – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach zespołowych oraz z punktów zdobytych przez najlepszych zawodników w dyscyplinach indywidualnych przy uwzględnieniu:

 • biegi przełajowe K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska,
 • biegi przełajowe M – 2najlepszych wyników reprezentantów środowiska,
 • pływanie K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie,
 • pływanie M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie,
 • ergometr wioślarski K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska w każdej wadze,
 • ergometr wioślarski M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska w każdej wadze,
 • tenis stołowy K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska,
 • tenis stołowy M – 2 najlepszych wyników reprezentantów środowiska.


W klasyfikacjach drużynowych dyscyplin / konkurencji indywidualnych stosowana jest zasada punktowania: I miejsce – „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w danej dyscyplinie/konkurencji.

Środowiskowa – klasyfikacja obejmująca starty przedstawicieli danego środowiska we wszystkich dyscyplinach na podstawie odrębnych klasyfikacji tych dyscyplin przy uwzględnieniu zasady punktowania:

 • I miejsce – „n+1” pkt.;
 • II miejsce – „n–1” pkt.;
 • III miejsce – „n–2” pkt.;

itd. gdzie „n” oznacza liczbę środowisk startujących w Finale. W przypadku braku startu w dyscyplinie zaliczane jest 0 pkt.

2. W przypadku gdy dwie lub więcej reprezentacji środowiskowych zdobędzie taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia większa liczba drugich miejsc, trzecich, itd.

3. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują:

 • w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej: medale, dyplomy,
 • w klasyfikacji środowiskowej: puchary i dyplomy,
 • wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim nieuregulowanych w oparciu o przepisy odpowiednich Związków Sportowych.

2. Sposób zgłoszenia do zawodów zostanie określony w komunikacie organizacyjnym.

3. W Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku uczestniczą reprezentacje uczelni (gry zespołowe) oraz reprezentacje środowisk AZS (dyscypliny indywidualne) w liczbie określonej w poszczególnych częściach technicznych regulaminu dotyczących danej dyscypliny.

4. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywa częściowe koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) uczestników rozgrywek oraz koszty organizacji zawodów i imprez towarzyszących.

5. Uczestnicy Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywają koszty przejazdu.

6. Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe oraz osoby, które zostały zgłoszone, a nie wystartowały w zawodach pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy.

7. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu, można składać protesty do biura Zarządu Głównego AZS w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do biura). Ustala się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata na fundusz statutowy AZS.

8. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zawodniczki /zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna.

9. Sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. Protesty rozstrzyga Komisja Odwoławcza Rady UKF Zarządu Głównego AZS, a odwołania od jej decyzji rozpatruje Zarząd Główny AZS.

10. Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie www.igrzyska.azs.pl w ciągu 1 dnia od zakończenia imprezy.

Akademicki Związek Sportowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search