1. Organizator

Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (ul. Filaretów 44; 20-609 Lublin, tel. 510-656-299; e-mail: organizacja@azs.lublin.pl)

 

2. Miejsce i termin zawodów

 • Basen AQUA Lublin; Aleje Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
 • 2 grudnia 2023 r. (sobota), godz. 10:00

 

3. Program zawodów

 • 9:00 – 10:00 – rozgrzewka.
 • 10:30 – początek zawodów.
L.p.
Dystans
Konkurencja
Kategoria
1.
50 m
styl dowolny
kobiety
2.
50 m
styl dowolny
mężczyźni
3.
50 m
styl klasyczny
kobiety
4.
50 m
styl klasyczny
mężczyźni
5.
50 m
styl grzbietowy
kobiety
6.
50 m
styl grzbietowy
mężczyźni
7.
50 m
styl motylkowy
kobiety
8.
50 m
styl motylkowy
mężczyźni
9.
4 x 50 m
styl dowolny
kobiety
10.
4 x 50 m
styl dowolny
mężczyźni

4. Przepisy techniczne

 • Długość pływalni: 25 m., 8 torów, temp. wody: 27 st. C, pomiar czasu: automatyczny.
 • Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną seriami na czas.
 • Skład imienny sztafet należy podać do obsługi informatycznej do godz. 9.30

 

5. Zgłoszenia

 • Termin zgłoszeń – 30 listopada br. (czwartek), do godz. 20:00.
 • Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Edytor Splash, w formacie LXF.
 • Zgłoszenie w formacie LXF należy przesłać na adres mailowy: pioswim@wp.pl
 • Każde zgłoszenie będzie potwierdzone mailem zwrotnym.
 • Każda uczelnia może wystawić do danej konkurencji maksymalnie 2 zawodników.

 

6. Instrukcja wypełniania zgłoszenia

 • Należy pobrać ze strony – https://lozp.com.pl/programy.phpSplash Entry Editor – program do zgłoszeń
  elektronicznych w formacie Lenex i zainstalować go na swoim komputerze (nie może być „apple”)
  Następnie należy pobrać zaproszenie lxf ze strony zawodów – http://livetiming.pl/contest/eda9cf37-5d04- 46ce-98de-87278c846764 i otworzyć go w pobranym i zainstalowanym wcześniej programie Splash Entry
  Editor.
 • Klub – w miejsce nazwy klubu należy wprowadzić nazwę środowiska, np.: AZS Łódź, AZS Olsztyn, itp.; Nazwisko:
  podajemy nazwisko i imię trenera; Tel: telefon komórkowy trenera; E-mail: adres mailowy trenera; pozostałe
  pola zostawiamy puste
 • Zawodnicy – przy dodawaniu poszczególnych zawodników należy wpisać wszystkie dane za wyjątkiem prefixu,
  daty urodzenia i ID zawodnika. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne oznaczenie płci. Należy wpisać
  czasy w rubrykach tylko dla tych konkurencji, w których będzie startował zawodnik!
 • Sztafety – aby dodać zgłoszenie sztafety należy otworzyć okno dialogowe „edytuj sztafety” i po kolei wypełnić
  okienka zgłoszenia sztafety: nr zespołu sztafetowego – 1; przedział wiekowy sztafety – pole puste; płeć sztafety
  – wybór; bieg nr – wybór konkurencji sztafetowej (9 dla kobiet, 10 dla mężczyzn); czas zgłoszenia – należy
  wpisać w formacie mm:ss,00
  Nie ma obowiązku podawania składu sztafet. Skład należy podać w terminie określonym przez organizatora
  zawodów. Po wprowadzeniu powyższych informacji należy zapisać plik wciskając ikonę dyskietki (na górze po
  lewej stronie) wskazując jak ma się nazywać plik – nazwa uczelni i miejsce, gdzie ma się plik zapisać, a następnie
  wysłać na adres e-mail obsługi informatycznej – pioswim@wp.pl.
 • Przewodnik z instrukcją instalacji i wypełniania zaproszenia (należy mieć na względzie informacje powyżej
  wypisane, bo film zawiera część czynności zbędnych, ze względu na specyfikę zawodów) –
  https://www.youtube.com/watch?v=mTMjYjMwjm0

 

7. Obsługa informatyczna zawodów

 Piotr Bujak ( pioswim@wp.pl, tel. 510-089-179)

Partnerzy i Sponsorzy