Procedura COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS

XI OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 

W związku z aktualną sytuacją związaną z trwającym stanem epidemii podczas trwania XI Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku obowiązuje szereg obostrzeń sanitarnych dla bezpieczeństwa uczestników, organizatorów, sędziów i obsługi zawodów. Wszystkie nasze działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, co wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad podczas zawodów.

Uczestnicy zawodów są zobowiązani do:

  1. zakrywania ust i nosa, zarówno w przestrzeni wspólnej w hotelu jak i na obiektach sportowych,
  2. dezynfekcji dłoni wchodząc na obiekt , na halę sportową, przed rozgrzewką i przed startem, przed rozpoczęciem meczu,
  3. zachowywania dystansu społecznego.

ZASADY OGÓLNE:

  • Przypominamy, że środki ochrony osobistej (maseczki) uczestnicy zawodów zapewniają we własnym zakresie.
  • Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekujących w hali sportowej.
  • Przed każdym użyciem będą dezynfekowane ergometry wioślarskie, przed każdym meczem będą dezynfekowane piłki.
  • Zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych, do komunikatów spikera oraz zaleceń obsługi zawodów.
  • Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie będą stosowali się do powyższych zasad, nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

 

Zapraszam do Wilkas

Marek Szlachta
Dyrektor
AZS COSA Ośrodek w Wilkasach

Akademicki Związek Sportowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search