Image
Image
Image

Koleżanki i Koledzy,
W związku z organizacją IX Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku przygotowaliśmy na stronie www.azs.waw.pl/ofispr szereg informacji związanych z ww. wydarzeniem. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o zastosowanie się do poniżej opisanych procedur związanych ze zgłoszeniami.

1. Organizatorem IX Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa we współpracy z Klubami Uczelnianymi AZS Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. IX OFISPR 2018 odbędzie się w Warszawie w dniach 30.11 – 2.12.2018 r. w oparciu o obiekty sportowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Gimnazjum nr 14 im. L. Staffa oraz tereny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (biegi przełajowe).
3. Uczestnicy IX OFISPR 2018 zostaną zakwaterowani w Hotelach PORTOS, ATOS i ARAMIS w Warszawie przy ul. Mangalia 3.
4. W ramach pobytu w Warszawie uczestnicy IX OFISPR mają zagwarantowane noclegi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z piątku na sobotę (30.11/1.12.2018) i z soboty na niedzielę (1/2.12.2018) oraz wyżywienie (3 posiłki dziennie) od kolacji w piątek 30.11.2018 r. do obiadu w niedzielę 2.12.2018 r.
5. Uczestnicy (jednostki delegujące) na IX OFISPR 2018 ponoszą koszty transportu swoich reprezentantów.
6. Biuro zawodów (rejestracja, weryfikacja i kwaterunek uczestników) będzie zorganizowane w sali konferencyjnej hotelu ARAMIS w Warszawie przy ul. Mangalia 3 i czynne będzie w piątek 30.11.2018 r. w godz. 17.00 – 20.00.
7. Odprawa techniczna zostanie przeprowadzona w piątek 30.11.2018 r. o godz. 21.00 w sali konferencyjnej Hotelu ARAMIS.
8. Zgłoszenia wstępne (ilościowe) Organizacji Środowiskowych należy przesyłać e-mailem na adres Kol. Artura Słomki (artur.slomka@azs.pl) na druku zgłoszenia wstępnego dostępnego na www.azs.waw.pl/ofispr do dnia 23 listopada 2018 r. (piątek) do godz. 15.00.
9. Zgłoszenia ostateczne w poszczególnych dyscyplinach należy przesłać do 28 listopada 2018 roku oraz oryginał przedstawić podczas weryfikacji.
10. Istnieje możliwość zgłoszenia większej liczby uczestników – reprezentantów danego środowiska. Zgłoszenie takie skutkować będzie pokryciem 100 % kosztów dodatkowej liczby osób wg stawki 350 PLN/ osoba.
11. W przypadku udziału w IX OFISPR 2018 mniejszej liczby osób niż w zgłoszeniu wstępnym, jednostka delegująca pokrywa 100 % kosztów niewykorzystanych miejsc wg stawki 350 PLN/ osoba.

Osobą koordynującą wszelkie działania związane z organizacją IX Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Kol. Artur Słomka (tel. 796 555 245, e-mail: artur.slomka@azs.pl).

Akademicki Związek Sportowy Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search